Du trenger Tepps®  til ”alt dette andre.”
I forbindelse med en byggeprosess er det ofte behov for noen til å ”utføre alt det andre”. Det  som ikke krever spesiell håndverks-kompetanse, og som bare må ordnes.
Tepps®  tar det !

Det kan være  klargjøring (fjerning av skog og kratt) på området som skal bebygges, anlegge enkel adkomstveg, enkel masseflytting, områdesikring, inngjerding og oppsetting av informasjonsstativ.

Det kan være rivningsarbeider, sortering og bortkjøring. Tilriggingsarbeid og forefallende klargjøring.
Tepps®  tar det !

Og under byggingen er det alltid behov for hjelpemannskap.

Logistikkoppgaver, varemottak og vareflytting, rydding på byggetomt,  tørt/rent bygg-oppgaver, andre sikringsarbeider og all slags håndtlanging.

Og enhver som bygger vet hva været kan stelle i stand på en byggeplass. Tepps®  kan stille med værvakt for deg, helst før skade oppstår.

Og alt dette må utføres innenfor gjeldende forskrifter også når det gjelder HMS

Områder Tepps® tar

◊ Riving og forberedelser
◊ Områdesikring
◊ Adkomst og krattrydding
◊ Tilrigging og skilting
◊ Betongsaging/boring
◊ Logistikk
◊ Tørt/rent bygg
◊ Værvakt Akutthjelp

For det er ikke nødvendig å bruke fagfolkene dine til det som andre kan gjøre like trygt, når bare de nødvendige hensyn blir tatt til sikkerhet på byggeplassen.

Da må de folkene og de firma du benytter deg av på din byggeplass, ha formalitetene og HMS-området i orden. Det har Tepps®  

Som ansvarshavende på byggeplassen skal du vite at når Tepps®  tar det, så blir det gjort.  Hele tiden med fokus på sikkerhets- og miljøkravene.