Først og fremst er Tepps®  ”flere hender for det du vil ha gjort”

Hender til næringslivet og det offentlige
Oppdragene dreier seg hovedsakelig om å hjelpe til med praktisk arbeid i bedrift eller organisasjon, enten av kort eller lenger varighet.
Sjauing og flytting, opprydding og ommøblering,  rydding, demontering, riving er typiske områder i tillegg til mange flere.
Eller det er ufaglært ”stand-in” som rykker ut og får nødvendig innføring i de praktiske arbeidsoppgavene hos deg for å avhjelpe et uventet behov.
Bare spør, så skal vi se om vi kan hjelpe til?

Hender til helsevesenet
Helsevesenet bruker mye tid på å finne folk til vakter der også ufaglærte kan hjelpe til.  For det er ikke bare å komme og begynne å jobbe.
Å utføre oppdrag med Tepps®  - ID på seg, er et ansvar som vi ikke gir hvem som helst.
Du må som leder føle deg trygg på at Tepps®   sine ansatte har et minimum av den kunnskap og de holdninger, som skal til for å arbeide i pleie.
Derfor må den som skal kunne tre inn og gjøre praktisk pleiearbeid på en institusjon, gjennomgå et kort grunnleggende kurs internt i Tepps®   

(Be gjerne om nærmere informasjon om kursinnhold .)  
Tepps®  tar ikke oppdrag som krever spesiell kompetanse.

Områder Tepps® tar

◊ Flytting
◊ Rydding Riving
◊ Skogrydding Trefelling
◊ Tilkalling, vikarer
◊ Snø, Strø, Plen, Hage
◊ Tilstedeværelse
◊ Opp-pussing og maling
◊ Forefallende

Hender til private

I grunnen skal vi kunne utføre det meste som har å gjøre med hus og hage, i tillegg til rundvask og enkel oppussing og maling.
Vi utfører arbeid du trenger å få gjort, og som ikke krever autorisasjon som rørlegger, snekker, elektriker eller lignende.

Tepps®  tar ikke oppdrag som krever spesiell kompetanse innenfor omsorg.

Spør oss gjerne om fast avtale for det du vil at vi skal ta oss av !