Tepps® forretningsidé:
Ved gjennomførte systembeskrivelser for alle ledd,
skal Tepps® levere tjenester med fokus på
sikkerhet i sine tre hovedområder Renhold,
Tilrettelegging for byggprosesser og "Hands needed"-segmentet.
Fokus på HMS og total kvalitet skal prege virksomheten vår på alle nivå.

HMS og Miljø:
Som oppdragsgiver skal du kunne være trygg på at Tepps®
har fokus på HMS-området og Miljø på en slik måte at det støtter
ditt omdømme i markedet.

Dokumentasjon og orden:
Ordnede forhold for ansatte, nødvendige forsikringer for virksomheten,
orden i dokumentasjon i forhold til offentlige myndigheter
og skattemessige systemsikringer er en selvfølge i Tepps®